Üdvözöljük a Motomotors (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://motomotors.eu/hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a lábléc linkeken keresztül.

A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató

Név: Motomotors Alkatrész Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Motomotors Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Kerepesi út 184. (Csak székhely, nincs üzlet vagy raktár)

Cégjegyzékszám: 01-09-301757

Adószám: 26098511-2-42

Közösségi adószám: HU26098511

E-mail cím: hello@motomotors.eu

2. Felhasználási feltételek
2.1. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon történő vásárlás
3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül.

Felhasználó regisztrálni a honlap felületén megtalálható "Bejelentkezés” vagy "Regisztráció" menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

  • Név
  • Email cím
  • Jelszó

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@motomotors.eu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ha Felhasználó regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy megnyodf küld a Szolgáltató e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

Ha a felhasználó rendelkezik fiókkal bejelentkezhet, illetve regisztrálhat a vásárlást megelőzően, de megteheti ezt a pénztár oldalon is illetve vásárolhat regisztráció nélkül is.

A vásárolni kívánt terméket a lista oldalon vagy a termék adatlapján a „Kosár” gombra vagy szimbólumra kattintva kosárba helyezheti. 

A kosár tartalmát a Felhasználó az oldal tetejét zalálható "Kosár" gombra vagy szimbolumra klikkelve ellenőrizheti, ahol módosítani tudja a kosárba tett termék mennyiséget, a mennyiség pontos beírásával, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez a Felhasználónak a "Kosár ürítése" gombra kell kattintania. Ha Felhasználó a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson fejlécben, kosár oldalon vagy a termék kosárba rakása után megjelenő "Pénztár" gombra.

Ha a  „Pénztár” gombra kattint, a Pénztár oldalra jut a Felhasználó, ahol meg kell adnia a számlázási és kézbesítési adatokat és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Ha Felhasználó rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. Ha mindent rendben talál, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után a "Rendelés leadása" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

A rendelésről a Felhasználót a rendszer e-mailben automatikusan értesíti. A megrendelésének állapotát Felhasználó a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a felhasználói fiókjában. Itt a Felhasználó megtalálhatja a Honlapon keresztül leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is.

3.3. Termékek ára

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak. A Honlapon megjelenített termékek vételára és a szállítási díj tartalmazza az általános forgalmi adót.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból vagy megváltoztathatja a termék mennyiségét az erre szolgáló felületen a darabszám pontos begépelésével.). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött rendelés megérkezését a Szolgáltató, automatikus e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6. Fizetés

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesítse - szállítási módtól függően - készpénzben vagy bankkártyával.

 

Bankkártyával, Barion-nal, Paypal-al a megrendelést követően: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató számlájára.

 

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

3.7. Számla

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával a kiállított számla formátumát is elfogadja amely elektronikus számla (továbbiakban: "E-számla").

A fájl lemásolható, annak hitelességének elvesztése nélkül, valamint az emailben szereplő linkről bármikor újra elérhető. Az E-számla hitelessége a számlát kibocsátótól függetlenül ellenőrizhető az interneten keresztül, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül.

 

Amennyiben a Felhasználó papír alapú számlát szeretne, úgy azt a Pénztár oldal végén, az erre szolgáló jelölőnégyzetben jezelnie kell. Amennyiben ezt a Felhasználó a rendelés leadása során jelzni, a Szolgáltató a termékekkel együtt a csomagban elküldi a számlát is.

3.8. Szállítás

Az elérhető szállítási módokról a lábléc menüben található Szállítás és fizetés menüben tájékozódhat.

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon a csomag átvételének egyeztetésére.

A szolgáltató, ha a kézbesítés sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a törli a megrendelést

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Csomagátvételi pontokon az átvételi értesítést követően 5 napig tároljág a csomagokat, ez idő alatt kell átvennie. Az át nem vett megrendeléseket töröljük.

3.8.1. Szállítási költségek

A különböző szállítási módok költségeiről a Szállítás és fizetés  linken tájékozódhat.

3.8.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 3-10 munkanap.

A Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

  1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
4. Elállási jog
4.1. Elállási jog gyakorlásának határideje

A Vásárló elállási vagy felmondási jogát, a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a termék...

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott termék...

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak...

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak...

... a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül gyakorolhatja. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4.2. Elállási jog gyakorlásának módja

4.2.1. A Vásárló az elállási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Felhasználónak a kézhezvételtől számított 14 napon belül jeleznie kell, ha vissza szeretné küldeni a terméket.

A Szolgáltatóa termék(ek) vételárát és az odaszállítás költségét banki átutalással térítí vissza miután a termék(ek) visszaérkeztek és sértetlen állapotban vannak.

A visszaszállítás költsége minden esetben a vásárlót terheli. Csak akkor áll módunkban visszatéríteni a termék árát, ha megvan az eredeti csomagolás és a termék sértetlen állapotban van. Használt, sérült, csomagolás nélküli terméket nem áll módunkban visszavenni!

Az elállási jog érvényesítéséhez A Felhasználónak vissza kell juttatnia az alábbi elállási nyilatkozatot, kitöltve a hello@motomotors.eu e-mail címre:

Elállási nyilatkozat.doc

 

4.2.2. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi.

4.2.3. A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

4.2.4. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a Vásárló részéről a joggal való visszaéléshez.(Polgári Törvénykönyv 1:5§)

4.3. A Felek kötelezettségei elállás esetén
4.3.1. A Vásárló kötelezettségei

A Vásárló elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Vásárló a terméket utánvétes csomagként nem küldheti vissza.

A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. A Vásárló felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, beleértve a visszajuttatás során keletkezett értékcsökkenéseket is.

4.3.2. A Vállalkozás kötelezettségei

A Vállalkozás a termék visszaérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5. Szavatosság
5.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) napon belül közölni.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Szolgáltató nem köteles Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

5.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó– választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

6. Jogérvényesítés
6.1. Kérdés, kérés, illetve panasz

esetén a Vásárló az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:

- E-mailben: A hello@motomotors.eu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.
- Írásban: A Vállalkozás székhelyére eljuttatott postai küldeménnyel

A Vállalkozás a panaszkezelés során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvényben meghatározottak szerint jár el.

6.2. További jogérvényesítési lehetőségek
6.2.1. Békéltető testület:

A Békéltető Testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. Elérhetőség:

Pest Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefonszám: +36 1 269 0703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Web: www.panaszrendezes.hu

6.2.2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság:

A Vásárló kérelemmel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelmi törvényben és – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Az eljárás hivatalból vagy kérelemre, bejelentésre indul. A hatóság nem jogosult ellenőrizni a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket. Kérelmet csak a törvény szerinti fogyasztó - természetes személy - nyújthat be fentiekben meghatározott vállalkozás ellen, tehát egyéni vállalkozás, ill. gazdálkodó szervezet nem minősül a törvény alapján fogyasztónak, panaszát a hatóság nem tudja kezelni. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei a http://www.nfh.hu honlapon megtekinthetők.

6.2.3. Bírósági eljárás:

Az 1952. évi III. törvény (Polgári Perrendtartásról) valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) szerint, a fogyasztói jogvitából származó követelését, a Vásárló, akár bírósági úton is jogosult érvényesíteni, polgári peres eljárás keretében.

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.11.30.